Ekonomická diplomacia a branding dominovali zasadnutiu RVPEI

20.8.2014 | Aktivity ministra | Ekonomické správy | Branding Slovenska | Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka sa dnes (20. augusta 2014) uskutočnilo tretie tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, ktorá je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí, s prioritným cieľom podpory exportu a prílevu zahraničných investícií. Ťažiskovými bodmi rokovania rady boli zameranie ekonomickej diplomacie do roku 2016 a informácia o stave rokovaní o dohode o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP). Prerokovaný bol tiež návrh vykonávacieho protokolu z 1. zasadnutia Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou a informácia o stave projektu tvorby značky Slovenskej republiky.

Zástupcovia podnikateľských zväzov pri prerokovávaní Informácie o sankciách medzi EÚ a Ruskou federáciou vyzvali zástupcov vlády SR k diplomatickému riešeniu ukrajinsko-ruského konfliktu tak, aby situácia neviedla k stupňovaniu vzájomných sankcií s ťažkými sociálno-ekonomickými dopadmi na slovenskú ekonomiku. Taktiež bolo dohodnuté, že MH SR bude pokračovať v informačných seminároch k dopadom TTIP na podnikateľský sektor.