L. Parízek: „Dodržiavame záväzky Slovenska v budovaní bezpečnostného prostredia. Zodpovedne sa pripravujeme na predsedníctvo v OBSE."

2.10.2017

Na prvú pracovnú návštevu Slovenskej republiky pricestoval dnes (2. októbra) novozvolený generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Thomas Greminger. So štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukášom Parízkom otvorili 11. ročník Slovenského bezpečnostného fóra v Bratislave.


Slovenské bezpečnostné fórum predstavuje vrcholné stretnutie diplomatického zboru, parlamentných poslancov, zástupcov medzinárodných organizácií, akademickej obce, tretieho sektora, súkromnej sféry a verejnej správy. Viacej ako 150 účastníkov hodnotí prácu rezortov a inštitúcií v diskusiách a prezentáciách.


Kooperatívna bezpečnosť je proces a zároveň cieľ, keď spoluprácou predchádzame konfliktom,“ uviedol vo svojom prejave štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek.


V januári 2018 sa Slovensko stane súčasťou tzv. Predsedníckej trojky Organizácie pre pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a od 1. januára 2019 bude na rok predsedať tejto organizácii.


Hlavnými témami diskusie bola príprava SR na predsedníctvo OBSE v roku 2019, spolupráca SR so sekretariátom OBSE počas prípravy a samotného výkonu predsedníctva OBSE, aktuálna bezpečnostná situácia vo svete s dôrazom na situáciu na východnej Ukrajine, migračná kríza a aktivity OBSE v boji proti terorizmu. Bola zdôraznená vysoká miera angažovanosti OBSE pri riešení a stabilizácii krízy na východe Ukrajiny prostredníctvom Trilaterálnej kontaktnej skupiny, Osobitnej monitorovacej misie a Pozorovateľskej misie na dvoch rusko-ukrajinských hraničných priechodoch.


V súvislosti s prípravou predsedníctva SR v OBSE L. Parízek tlmočil záujem o posilnenie spolupráce so sekretariátom OBSE a inštitúciami OBSE pri príprave tematických zasadnutí počas predsedníctva. Medzi oblasti, ktoré SR vníma na pôde OBSE citlivo, a chce aj prostredníctvom svojho predsedníctva v 2019 prispieť k ich riešeniu, patrí oblasť migrácie, energetickej bezpečnosti, reforma bezpečnostného sektora, kybernetická bezpečnosť, boj proti terorizmu a extrémizmu, ale aj rozvoj inštitúcií právneho štátu.


OBSE je najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou s 57 štátmi Európy, Strednej Ázie a Severnej Ameriky. Bola vytvorená podľa kapitoly VIII Charty OSN a všetky účastnícke štáty OBSE majú rovnaké práva a rozhodnutia sa prijímajú konsenzom. Vznikla tak unikátna platforma, ktorá spája všetky krajiny ako rovnocenných partnerov a vytvára priestor pre dialóg o otázkach bezpečnosti a vzájomných vplyvov.


Predsedníctvo v OBSE predstavuje príležitosť pre Slovenskú republiku prispieť k úsiliu o posilnenie mieru, stability a prevencie konfliktov v našom susedstve aj v Euroázijskom priestore ako celku,“ uviedol štátny tajomník MZVaEZ L. Parízek.
 

 

Thomas Greminger bol v rokoch 2010 až 2015 stálym predstaviteľom Švajčiarska v OBSE, počas švajčiarskeho predsedníctva v roku 2014 predsedom Stálej rady OBSE, v júli 2017 bol zvolený generálnym tajomníkom. V čase vzniku konfliktu na Ukrajine sa osobne pričinil o prijatie rozhodnutia o vyslaní Osobitnej monitorovacej mise OBSE na územie ozbrojeného konfliktu. T. Greminger absolvuje počas návštevy SR sériu bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi štátu.

Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek vystúpil s prejavom v úvode 11. ročníka prestížneho Slovenského bezpečnostného fóra. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek vystúpil s prejavom v úvode 11. ročníka prestížneho Slovenského bezpečnostného fóra. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek otvoril 11. ročník Slovenského bezpečnostného fóra. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek otvoril 11. ročník Slovenského bezpečnostného fóra. Tlačový brífing štátneho tajomníka MZVaEZ SR L. Parízka a generálneho tajomníka OBSE T. Gremingera. Tlačový brífing štátneho tajomníka MZVaEZ SR L. Parízka a generálneho tajomníka OBSE T. Gremingera.
Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek s generálnym tajomníkom OBSE T. Gremingerom. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek s generálnym tajomníkom OBSE T. Gremingerom.