L. Parízek na neformálnom rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ vo Viedni

31.8.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ

Dnes 31. augusta 2018 ukončil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dvojdňovú zahraničnú pracovnú cestu vo Viedni. Zúčastnil sa na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ – Gymnichu, kde boli prerokované viaceré aktuálne otázky medzinárodnej scény. 

 

V prvý deň rokovania (30. augusta 2018) ministri prerokovali aktuálny vývoj na Blízkom východe, s osobitným dôrazom na mierový proces a otázky Sýrie a Iránu. „Snahou EÚ je diskutovať a snažiť sa hľadať spoločné riešenia, čo nám Gymnich umožnil,“ podčiarkol L. Parízek. Rokovanie ďalej pokračovalo v téme transatlantických vzťahov a stretnutím s prezidentom Rakúska Alexandrom van der Bellenom. Pracovná večera za účasti kandidátskych krajín vytvorila priestor na otvorenú diskusiu. „Teším sa, že rakúske predsedníctvo našlo priestor aj na stretnutie sa s kandidátskymi krajinami, kde sme prediskutovali proces rozširovania a vypočuli sme si aj názory priamo od ministrov krajín západného Balkánu a Turecka.“

 


Druhý deň (31. augusta 2018) ministri prerokovali aktuálne otázky západného Balkánu, a to aj v kontexte reflexie Sofijského samitu.  L. Parízek vysvetlil, že západný Balkán predstavuje naďalej prioritu našej zahraničnej politiky a vyzdvihol zaradenie tohto bodu na program Gymnichu. Za prítomnosti ministrov zahraničných vecí kandidátskych krajín a Turecka bola diskusia zameraná na možné spoločné kroky smerom k zlepšeniu konceptu efektívneho multilateralizmu.