Lukáš Parízek s dezignovaným veľvyslancom Poľskej republiky o ďalšom rozvoji a posilňovaní vzájomných vzťahov

28.8.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poľsko

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (28. augusta) dezignovaného veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofa Strzałku pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín.

 

L. Parízek vyzdvihol úroveň bilaterálnych vzťahov, ktorá je charakteristická intenzívnymi a priateľskými kontaktmi na všetkých úrovniach. Okrem bilaterálnej úrovne poukázal na aktívnu spoluprácu aj v multilaterálnej oblasti. Osobitne poďakoval za podporu SR v súvislosti s predsedníctvom vo Višegrádskej skupine ako aj v spoločnej koordinácii diskusie o budúcnosti na pôde EÚ.  

 

Obaja partneri pozitívne zhodnotili viditeľný pokrok v oblasti budovania dopravnej a energetickej infraštruktúry medzi oboma krajinami, čo v budúcnosti prispeje k rýchlejšiemu rozvoju hospodárstva a ďalšiemu rastu prílevu priamych zahraničných investícií, ako aj k vyššej energetickej bezpečnosti krajín strednej Európy. Medzi oboma krajinami existuje veľký priestor na zvýšenie úrovne obchodnej výmeny a treba nato využiť všetky dostupné príležitosti.

 

L. Parízek na záver poďakoval za prijatie Uznesenia Sejmu Poľskej republiky k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Poľský partner dodal, že tieto udalosti rezonovali vo veľkej miere aj v Poľsku.

 

Na podporu kontinuity dobrých vzťahov K. Strzalka odovzdal L. Parízkovi pozvanie na oslavy 100. výročia nezávislosti Poľskej republiky, ktoré sa uskutočnia 8. novembra v Národnom divadle v Bratislave a na ktorých bude symbolicky oslávené výročie 25. rokov bilaterálnych vzťahov.