M. Lajčák na bezpečnostnej konferencii v Prahe: „Občania od nás očakávajú konkrétne kroky na národnej i medzinárodnej úrovni“

9.6.2017 | Aktivity ministra

Bezpečnosť nemožno považovať za čosi raz a navždy dané, musíme ju naďalej posilňovať a vylepšovať, a to vrátane investovania do našej schopnosti brániť sa. Kontext dramatických bezpečnostných hrozieb – vrátane tých, ktorých sme boli svedkami nedávno v Manchestri a Londýne – nás o tom opakovane presviedča. Odznelo to dnes (9. júna) vo vystúpení ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčák na konferencii o európskej bezpečnosti a obrane (DESCOP 2017) v Prahe, na ktorej sa zúčastnil na pozvanie predsedu vlády Českej republiky Bohuslava Sobotku.

 

„Táto konferencia nemohla prísť vo vhodnejšom čase – v čase, keď sa Európska rada pripravuje na zhodnotenie pokroku dosiahnutého pri posilňovaní úlohy EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany a keď Európska komisia oznámila iniciovanie Európskeho obranného fondu. Je to jedna z odpovedí na očakávania našich občanov, ktorí chcú, aby sme podnikli konkrétne kroky ako zaručiť ich bezpečnosť, aby sme urobili viac na národnej aj medzinárodnej úrovni,“ povedal M. Lajčák v panelovej diskusii spolu ministerkou obrany Francúzska Silviou Goulardovou, ministrom zahraničných vecí Českej republiky Lubomírom Zaorálkom a zástupcom ministra zahraničných vecí Grécka Georgiosom Katrougalosom. Ako to minister zdôraznil, posilnenie spolupráce medzi partnerskými krajinami navzájom je základným predpokladom toho, aby sme boli schopní čeliť krízam v našom susedstve s priamym dopadom na bezpečnosť občanov EÚ. „Musíme byť realistami a sústrediť sa na dosiahnuteľné krátkodobé ciele – medzi nimi aj silnejšiu a bezpečnejšiu Európsku úniu. Zdieľame aj dlhodobú víziu dopracovať sa v budúcnosti k Bezpečnostnej a obrannej únii. A musíme byť aj pragmatickí. V tomto smere vítame spustenie Európskeho obranného fondu ako krok správnym smerom k posilneniu spoločného výskumu a vývoja, k spoločnému obstarávaniu obranných spôsobilostí,“ dodal M. Lajčák. 

 

Európska komisia tento týždeň predložila na diskusiu na úrovni členských štátov tri scenáre možného vývoja spolupráce členských štátov EÚ v obrannej a bezpečnostnej oblasti. Prvý scenár počíta s dobrovoľnou spoluprácou. Druhý predpokladá spoločné rozhodovanie EÚ v oblasti obrany na základe finančnej a operačnej solidarity napríklad v kybernetickej obrane, pri ochrane hraníc a v boji proti terorizmu. A podľa tretieho variantu by únia dokázala realizovať náročné operácie s vyšším stupňom integrácie armád členských krajín. 

 

Konferencia DESCOP 2017 je súčasťou procesu, ktorý lídri spustili na summite v Bratislave počas predsedníctva SR v Rade EÚ a potvrdili na stretnutí lídrov EÚ v Ríme. Jednou z priorít pre budúcnosť Európy, ktoré z tohto procesu vyplynula, je posilniť práve oblasť bezpečnosti a obrany na ochranu našich občanov, záujmov a hodnôt. Európska únia musí byť schopná reagovať na problémy ako masová migrácia, kybernetické útoky, či terorizmus, ktoré občania považujú za jeden z hlavných problémov. Hlavnými témami DESCOP 2017 preto boli posilňovanie bezpečnostnej a obrannej spolupráce, partnerstvo a prieniky medzi EÚ a NATO, obranný výskum a vývoj vojenských spôsobilostí.

 

Hosťami konferencie boli predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerová, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, ministri obrany a zahraničných vecí, zástupcovia európskeho obranného priemyslu a ďalší experti. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj minister obrany SR Peter Gajdoš.

 

Na okraj konferencie sa M. Lajčák stretol s poradcom predsedu Európskej komisie Mihneom Motocom, s ktorým diskutoval o zapojení kapacít obranného priemyslu menších krajín – vrátane Slovenskej republiky - do modelov financovaných z Európskeho obranného fondu, osobitne vo sfére modernizácie.

M. Lajčák vystúpil v paneli na pražskej konferencii o európskej bezpečnosti. M. Lajčák vystúpil v paneli na pražskej konferencii o európskej bezpečnosti. So štátnou tajomníčkou Rumunska pre európske záležitosti Anou Birchall. So štátnou tajomníčkou Rumunska pre európske záležitosti Anou Birchall. Pred začiatkom konferencie. Pred začiatkom konferencie.
S poradcom Mihnea Motocom. S poradcom Mihnea Motocom. S poradcom Mihnea Motocom. S poradcom Mihnea Motocom.