M. Lajčák na konferencii o mediácii v Bruseli: „Úspech mediácie závisí od zapojenia všetkých kľúčových hráčov na mieste“

14.2.2017 | Aktivity ministra | Belgicko

Preventívna diplomacia ako nástroj predchádzania konfliktom a mediácia ako spôsob ich urovnávania boli dnes (14. februára) hlavnými témami Konferencie na vysokej úrovni o mediácii v Bruseli, na ktorej vystúpil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. V príhovore zdôraznil desať základných atribútov mediácie, ako si ich overil na vlastnej skúsenosti v bohatej praxi (osobitne na Balkáne): „Znalosť a pochopenie prostredia, osobitostí histórie, mentality a tradícií, schopnosť adaptability na neustále sa meniace podmienky, úzkostlivé dbanie na nestrannosť a nevnucovanie vlastného videnia vecí, podpora princípov a procesu, nie jednotlivých aktérov, to sú základné predpoklady úspešnej mediácie. Úspech mediácie závisí od zapojenia všetkých kľúčových hráčov na mieste, a, samozrejme, od podpory medzinárodného spoločenstva,“ povedal minister.


Typickým príkladom konfliktu, v ktorom je mediácia nedocenená, je podľa M. Lajčáka Ukrajina. „V Sýrii máme veľmi schopného mediátora, ktorým je Staffan de Mistura. Na Ukrajine nám takýto sprostredkovateľ chýba. Môj návrh je pokúsiť sa prekonať patovú situáciu buď posilnením existujúcej štruktúry OBSE alebo vymenovaním osobitného mediátora, ktorý by mal veľmi vysoký mandát a za sebou váhu medzinárodného spoločenstva,“ povedal minister.


Cieľom konferencie, na ktorú šéfa slovenskej diplomacie pozval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Belgického kráľovstva Didier Reynders, a na ktorej účastníkov privítal aj belgický kráľ Philippe, bolo zdieľanie poznatkov a skúseností z oblasti prevencie konfliktov a mierového manažmentu kríz. Mierové riešenie sporov je dlhodobo jednou z tém, v ktorej sa profiluje slovenská zahraničná politika, a mediáciu ako nástroj preventívnej diplomacie Slovensko aktívne podporuje a presadzuje.


M. Lajčák mal v bruselskom programe aj bilaterálne rozhovory s belgickým rezortným partnerom, na ktorom diskutovali o niektorých aktuálnych témach súčasnosti (pozri tlačovú správu), ako aj stretnutie s ministrom zahraničných vecí Ugandy Samom Kutesom, na ktorom si okrem tém mediácie a prevencie konfliktov ministri vymenili aj názory na fungovanie OSN – S. Kutesa predsedal VZ OSN počas 69. zasadnutia (2014 – 2015).

Podanie rúk s belgickým panovníkom. Podanie rúk s belgickým panovníkom. Príchod kráľa Philippa, sprevádza belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders. Príchod kráľa Philippa, sprevádza belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders. S ministrom zahraničných vecí Ugandy Samom Kutesom. S ministrom zahraničných vecí Ugandy Samom Kutesom.
Spoločná fotografia speakrov na konferencii s kráľom Philippom. Spoločná fotografia speakrov na konferencii s kráľom Philippom. V príprave na vystúpenie na konferencii. V príprave na vystúpenie na konferencii.