M. Lajčák odcestuje na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu

12.10.2018 | Očakávané udalosti

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v pondelok 15. októbra 2018 zúčastní na pravidelnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Luxemburgu. Na úvod stretnutia bude diskusia o vonkajších aspektoch migrácie v nadväznosti na závery neformálneho samitu hláv štátov a vlád v Salzburgu (18. – 19. septembra 2018). Ministri by mali diskutovať o stave implementácie záverov júnovej Európskej rady, najmä čo sa týka zriadenia regionálnych vyloďovacích platforiem, Zvereneckého fondu pre Afriku, ako aj o komunikácii smerom k občanom EÚ v súvislosti s budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu. Partneri budú taktiež dolaďovať spoločné posolstvá EÚ pred konferenciou k Líbyi, ktorú v dňoch 12. - 13. novembra 2018 organizuje Taliansko v meste Palermo. Na ďalšom programe dňa bude situácia v Stredoafrickej republike, v ktorej sa od prevratu v marci 2013 zhoršuje humanitárna situácia. Ministri budú debatovať aj o možnej aktívnejšej úlohe EÚ pri riešení krízy vo Venezuele. Rada prijme závery o konektivite medzi Európou a Áziou a o operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine. 

 

Po skončení zasadania rady sa uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ s ministrami zahraničných vecí krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan), počas ktorého účastníci zhodnotia doterajší pokrok v napĺňaní novej multilaterálnej štruktúry tohto programu obsiahnutej v dokumente „20 cieľov do roku 2020“. Zároveň posúdia celkový vývoj projektu a prediskutujú jeho budúcu víziu a stratégiu. Cieľom ministerského stretnutia je taktiež posúdiť aktivity spojené s 10. výročím Východného partnerstva, ktoré pripadá na máj budúceho roku.