M. Lajčák pokračoval v účasti na 2. fóre iniciatívy Pás a cesta v Pekingu

26.4.2019 | Aktivity ministra

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v Pekingu zúčastnil na slávnostnom otváracom ceremoniáli a plenárnych stretnutiach na najvyššej úrovni v rámci 2. fóra iniciatívy Pás a cesta (Belt and Road) za účasti hláv štátov a vlád a ďalších politických lídrov z vyše 150 krajín sveta. Táto iniciatíva poskytuje participujúcim krajinám významné príležitosti pre zlepšenie vzájomnej prepojenosti. SR víta všetky iniciatívy na zlepšenie infraštruktúry, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rastu v euroázijskom regióne. Lepšia a udržateľnejšia prepojenosť je v záujme Európy a Ázie. SR podporuje Stratégiu EÚ zameranú na prepájanie Európy a Ázie prijatú v jeseni 2018, ktorá poskytuje novú platformu pre spoluprácu s ázijskými partnermi s cieľom zlepšiť vzájomnú prepojenosť. Najdôležitejšími aspektmi stratégie EÚ sú udržateľnosť (ekonomická, fiškálna, environmentálna a sociálna), komplexnosť (doprava, energetika, digitálne technológie a medziľudské kontakty) a podpora medzinárodného poriadku založeného na pravidlách prostredníctvom multilaterálnych rámcov.