M. Lajčák so S. Lavrovom: „Sme diplomati, a viesť dialóg je našou prvoradou povinnosťou“

6.6.2017 | Aktivity ministra

Napriek súčasnej zložitej medzinárodnopolitickej situácií vnímame Rusko ako dôležitého hospodárskeho a obchodného partnera a máme záujem aj naďalej s ním rozvíjať ekonomickú spoluprácu. Vyplynulo to z dnešných (6. júna) rokovaní ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s jeho ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom v Kaliningrade. „Žijeme dnes v komplikovanom a nestabilnom bezpečnostnom prostredí. Rusko hrá dôležitú úlohu v otázke medzinárodnej bezpečnosti a stability. Dialóg s Ruskom preto považujeme za veľmi dôležitý. Sme diplomati, a viesť dialóg je našou prvoradou povinnosťou. Som rád, že sa nám darí pokračovať nielen v politickom dialógu, ale aj v oblasti obchodnej výmeny a ekonomickej spolupráce, kde máme konkrétne výsledky aj vďaka práci medzivládnej komisie, vrátane dohody o cyklotrónovom centre. Ako jednu z najväčších výziev do budúcnosti vidíme spoluprácu v oblasti energetiky, kde má Slovensko záujem o partnerstvo pri tranzite plynu s efektívnym využívaním existujúcej infraštruktúry prepravy ropy a plynu,“ povedal v rozhovore M. Lajčák.

 

Podľa ministra má Slovensko záujem rozvíjať pragmatické a konštruktívne vzťahy orientované na konkrétne výsledky. Ako ďalšie oblasti vyzdvihol obchod a investície, cestovný ruch, ako aj spoluprácu s regiónmi v Ruskej federácii. Rusko naďalej ostáva jedným z najdôležitejších obchodných a investičných partnerov SR mimo Európskej únie. M. Lajčák vyslovil nádej, že sa podarí zastaviť prepad vzájomnej obchodnej výmeny, a že rok 2017 bude z tohto pohľadu pozitívnejší (obrat obchodnej výmeny v roku 2016 klesol o 17,65 % v dôsledku sankcií EÚ, ale aj poklesu cien ropy a devalváciou kurzu rubľa). Medzivládnu komisiu pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu vnímame ako vhodný nástroj na pokračovanie rozvoja hospodárskych vzťahov s Ruskou federáciou. 

 

V energetickej oblasti M. Lajčák diskutoval so S. Lavrovom o plánoch Ruskej federácie vo vzťahu k zásobovaniu Európy ropou a plynom s výhľadom na dokončenie druhej vetvy tzv. Severného toku (Nord Stream 2), a prízvukoval, že by bolo v záujme všetkých zúčastnených strán naštartovať rokovania medzi Európskou úniou, Ruskou federáciou a Ukrajinou o uzatvorení dlhodobej zmluvy na tranzit plynu po roku 2019.

 

V druhej časti diskusie si ministri vymenili názory priority a očakávania od 72. Valného zhromaždenia OSN, pozornosť venovali otázkam reformných procesov s osobitnou pozornosťou na reformu mierových operácií, a diskutovali aj o príprave rozpočtu na roky 2018-2019. Ako M. Lajčák zdôraznil, jeho prioritou ako predsedu nadchádzajúceho VZ OSN bude dialóg, mediácia so zameraním na mier a preventívnu diplomaciu, ako aj vyvážený prístup ku všetkým trom pilierom práce OSN.

 

Minister M. Lajčák hovoril so Sergejom Lavrovom aj o ďalších zahraničnopolitických témach, vrátane Sýrie, Blízkeho východu a Ukrajiny. V posledne menovanej téme minister potvrdil konzistentný postoj Slovenska, založený na rešpektovaní medzinárodného práva, ktoré ako jediné môže poskytnúť základy pre trvalé a udržateľné diplomatické riešenie. Ministri sa zhodli, že plnenie Minských dohôd je naďalej jedinou cestou pri deeskalácii konfliktu na Donbase, avšak spomalenie implementačného procesu, časté ostreľovania a porušovania prímeria, ako aj pribúdajúce obete na životoch a zhoršovanie humanitárnej situácie obyvateľstva vytvárajú nepriaznivý obraz o reálnej hrozbe ďalšieho zmrazeného konfliktu v Európe.

Stretnutie s ruským ministrom zahraničných vecí S. Lavrovom. Stretnutie s ruským ministrom zahraničných vecí S. Lavrovom. M. Lajčák sa v Kaliningrade stretol s ruským ministrom zahraničných vecí S. Lavrovom. M. Lajčák sa v Kaliningrade stretol s ruským ministrom zahraničných vecí S. Lavrovom. M. Lajčák s ruským ministrom zahraničných vecí S. Lavrovom. M. Lajčák s ruským ministrom zahraničných vecí S. Lavrovom.