Medzinárodné vedecké sympózium NOVÉ PERSPEKTÍVY v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave s účasťou slovenskej historičky umenia Márie Oriškovej

2.12.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

V Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave sa 28. a  29. novembra 2019 uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium NOVÉ PERSPEKTÍVY, ktoré bolo venované histórii výstav, umeniu a architektúre.

 

Na podujatí sa zúčastnila slovenská historička umenia Mária Orišková z Pedagogickej fakulty Trenčianskej univerzity, ktorá tu vystúpi s prednáškou Ako dnes tvoriť históriu výstav: druhy, koncepty a možné prístupy.

 

Medzinárodné sympózium bolo venované súčasným úvahám o dejinách umenia a architektúry, ktoré uskutočňujú výskumné inštitúcie, ako aj múzeá a galérie dokumentujúce výstavnú činnosť. Prezentácie a diskusie počas sympózia boli zamerané na tri hlavné problémy: definovanie umeleckých a architektonických výstav ako špecifického média, konštelácie diel a súčasný stav histórie výstav vo výskumnej oblasti.