Minister I. Korčok privítal v Bratislave poľského rezortného kolegu

5.6.2020 | Aktivity ministra

Po návštevách v Českej republike a Maďarsku pokračoval dnes 5. júna 2020 minister zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Ivan Korčok v sérii stredoeurópskych susedských stretnutí, keď v Bratislave privítal ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Jaceka Czaputowicza.

 

Rokovaniu dominovali aktuálne otázky bilaterálnej agendy, regionálnej spolupráce a medzinárodnej politiky, pričom sa nevyhli ani ich širším súvislostiam, týkajúcich sa prekonávania následkov krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu.

 

Obaja ministri vyzdvihli pozitívnu dynamiku slovensko-poľského dialógu a v tejto súvislosti prediskutovali plán spoločných aktivít na nadchádzajúce obdobie. „Týka sa to v neposlednom rade aj hospodárskeho a obchodného piliera našich vzťahov. Poľsko je po Česku a Nemecku našim tretím najdôležitejším obchodným partnerom – v minulom roku sme do Poľska vyviezli tovary a služby v objeme viac ako 6 miliárd eur, dovoz prekročil úroveň 4,5 miliárd eur, celková obchodná výmena rástla kontinuálne tri roky za sebou. Poľské investície na Slovensku dosiahli výšku takmer 400 miliónov eur a slovenské subjekty investovali na poľskom trhu 320 miliónov eur, čo je druhý najvyšší objem po Česku,“ poznamenal šéf slovenskej diplomacie.

 

Obaja ministri zdôraznili potenciál ďalšieho posilňovania hospodárskych interakcií a pokračovanie v úspešnom trende cezhraničnej spolupráce v jej novom programovacom období. Neopomenuli ani význam spoločných infraštruktúrnych prepojení, v ktorých kľúčovú úlohu zohráva výstavba plynového interkonektora a cestnej siete. Ako dodal minister I. Korčok, „priama interakcia v konkrétnych sektorových otázkach je príležitosťou spolu vytvárať konkrétne riešenia, ktoré nebudú len štatistikou, ale prinesú prospech občanom v rámci celého regiónu.“

 

V regionálnom kontexte potvrdil minister I. Korčok podporu a úzku súčinnosť nadchádzajúcemu poľskému predsedníctvu vo Vyšehradskej skupine, s prioritami ktorému ho poľský minister oboznámil. „V4 je dôležitým fórom regionálnej spolupráce a je dôležité, aby bola aktívnym a konštruktívnym hráčom, ktorý vie prispieť svojim dielom k hľadaniu spoločných odpovedí na výzvy a príležitosti, a to na európskej i globálnej úrovni,“ konštatoval minister I. Korčok.

 

Obaja ministri tiež pripomenuli, že transatlantická spolupráca má v globálnom prostredí kľúčový význam, bez ktorého je európska bezpečnosť nemysliteľnou. V tejto súvislosti potvrdili záujem spolupracovať, spolu s ďalšími krajinami regiónu, na posilňovaní transatlantických väzieb. Pozornosť tiež venovali hybridným hrozbám a významu strategickej komunikácie v boji proti šíreniu dezinformácií a falošných správ. 

Záznam tlačovej konferencie