Minister M. Lajčák ocenil prácu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

5.2.2020 | Aktivity ministra | Ekonomické správy

Opatrenia na podporu vonkajších ekonomických vzťahov Slovenska, koordinácia presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenska v zahraničí, alebo príprava slovenskej účasti na EXPO Dubaj. Aj to boli témy prvého tohtoročného rokovania Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, ktoré sa uskutočnilo v stredu 5. februára na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Rokovanie Rady viedli jej predsedovia minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a minister hospodárstva SR Peter Žiga. „Ide o posledné predvolebné rokovanie Rady, oceňujem, že účastníci dnešného rokovania vyzdvihli význam tejto Rady, ktorá od svojho vzniku v roku 2012 zasadala celkovo 24-krát, schválili sme 133 dokumentov a prijali sme viac ako 150 záverov,“ zdôraznil minister Lajčák na rokovaní, kde sa zúčastnili podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a minister financií SR Ladislav Kamenický.


Na rokovaní Rady jej členovia prerokovali Správu o výsledkoch a záveroch prieskumu o vplyve inovácií a podporných nástrojov na exportnú výkonnosť spoločností v Slovenskej republike, informáciu o zvýšení zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce v kontexte Peer Review OECD a Strednodobej stratégie Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na roky 2019-2023, ako aj aktivít EXIMBANKY SR v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce. Ďalším bodom programu bola výročná Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie v roku 2019. Členovia tiež prerokovali plnenie opatrení na podporu implementácie stratégie vonkajších ekonomických vzťahov, prípravu slovenskej účasti na EXPO Dubaj a informáciu o vzniku exportnej databázy slovenských potravinárskych spoločností.


Hlavnou úlohou Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je koordinovať presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky a zabezpečiť jednotnú prezentáciu SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora. „Je to unikátna platforma, na ktorej sa zúčastňujú tak predstavitelia vlády, ako aj zástupcovia podnikateľského sektora, pričom za 8 rokov od vzniku tejto platformy sa podarilo vytvoriť veľmi konkrétnu a konštruktívnu atmosféru, myslím, že sme posunuli dopredu množstvo vecí,“ dodal.