Miroslav Lajčák diskutoval v Davose o budúcnosti Európy

23.1.2019 | Aktivity ministra

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa na úvod dnešného dňa (23. januára 2019) v rámci programu 49. výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose zúčastnil na panelovej diskusii s názvom ,,Keď globálny poriadok zlyháva“. Účastníci panelu prezentovali svoje postoje týkajúce sa prepojenia politiky so systémom ekonomického riadenia a načrtli integrovaný obraz súčasnej ekonomickej teórie a politického rozhodovania. 

Šéf slovenskej diplomacie si v rámci panelu ,,Rusko a svet“ vymenil so spolubesedujúcimi názory na postavenie Ruskej federácie pri riešení celého radu regionálnych a globálnych problémov. Predmetom diskusie boli aj vzťahy Moskvy s EÚ a USA. 

Panel ,,Geopolitický výhľad“ bol venovaný súčasným mocenským vzťahom, ktoré sú definované strategickou súťažou v oblastiach od pokročilých technológií až po rozvoj infraštruktúry. Jeho účastníci hovorili o možných faktoroch, ktoré ovplyvnia svetovú ekonomiku a priemysel v tomto roku.

Jedno z kľúčových podujatí v rámci fóra bol panel „Nový manifest pre Európu“, na ktorom M. Lajčák vystúpil ako panelista. Minister zdôraznil, že je nevyhnutné si zadefinovať, akú Európu vlastne chceme. „Je správne, ak sme ambiciózni, ale musíme byť zároveň realisti, keďže Európa nemôže byť lídrom úplne vo všetkom. Preto sa musíme sústrediť na to, čo chceme v rámci nášho kontinentu dosiahnuť,” uviedol M. Lajčák. Zároveň pripomenul, že členské štáty Európskej únie sa snažili vybudovať toto spoločenstvo na princípe štyroch slobôd, avšak viaceré z nich dnes zlyhávajú. „Naši občania preto od nás očakávajú odpovede na viacero otázok s tým, že si v prvom rade želajú ekonomickú prosperitu a bezpečnosť. Viacerí sa dnes utiekajú k populistom nie preto, že by mali lepší program, ale preto, že ich Únia sa hašterí kvôli brexitu alebo rieši banality,” dodal slovenský minister a zároveň načrtol víziu, akým smerom by sa mala Európa uberať. 

Svoj prvý pracovný deň v Davose zavŕši M. Lajčák pracovnou večerou s názvom „Preberá Európa vedenie?“, ktorá tematicky nadviaže na predchádzajúcu diskusiu. Jej účastníci chcú hovoriť o potrebe návratu k základným európskym hodnotám liberálnej demokracie, multilateralizmu a ľudským právam v čase, kedy Európa bojuje predovšetkým sama so sebou riešiac migráciu, či brexit.