Pravidelný dialóg a spolupráca rezortu diplomacie so slovenskými poslancami v Európskom parlamente

20.5.2020 | Aktivity ministra

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok sa dnes, 20. mája 2020, stretol so skupinou pozvaných slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP). Ťažiskom diskusie boli priority novej slovenskej vlády a to najmä vo vzťahu k európskej politike. „Európska únia predstavuje pre Slovensko základný životný priestor, európska politika je súčasťou domácich politík a tomu musí zodpovedať aj efektívne nastavenie spolupráce s poslancami Európskeho parlamentu,“ zdôraznil minister I. Korčok.

 

V dôsledku koronakrízy prechádza Európska únia najzložitejším obdobím od svojho vzniku a schopnosť vysporiadať sa s ekonomickými dôsledkami krízy bude pre ňu historickým testom. Aktuálne najväčšou prioritou je prijatie viacročného finančného rámca a vytvorenie mimoriadneho nástroja na obnovu, ktorý by mal zásadne pomôcť ekonomikám členských krajín EÚ. Podľa europoslancov má byť riadiacim princípom v tvorbe viacročného finančného rámca a nástroja na obnovu „ekonomická a teritoriálna kohézia, sociálny dialóg a snaha o transformáciu smerom k udržateľnej a konkurencieschopnej ekonomike. Zároveň nové záchranné programy nesmú ohroziť už prebiehajúce čerpanie eurofondov.“

 

Vláda Slovenskej republiky bude posilňovať európsku dimenziu na jednotlivých ministerstvách, podporovať aktívnejší prístup rezortov k európskej agende a intenzívnejšiu komunikáciu smerom k európskymi inštitúciám, vrátane EP.

 

„Európsky parlament bude kľúčovou inštitúciou nielen v procese ekonomickej obnovy EÚ, pri prijímaní legislatívy, ale následne aj pri všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa ďalšieho smerovania Únie - od dobudovania jednotného trhu, cez boj s klimatickou zmenou až po post-Brexit vzťahy. Poslanci EP sú zosobnením prepojenia európskej politiky s národnou a preto je mimoriadne dôležité, aby v tomto kontexte prebiehala aj naša vzájomná komunikácia, vrátane ich aktívnej účasti na Konferencii o budúcnosti EÚ,“ uviedol minister I. Korčok.