SR a Lichtenštajnsko nadviažu diplomatické styky

18.12.2009 | Aktivity ministra | Slovensko a Európska únia | Lichtenštajnsko

Bratislava - Slovensko a Lichtenštajnsko nadviažu v pondelok diplomatické styky. Do Bratislavy príde ministerka zahraničných vecí Lichtenštajnského kniežatstva Aurelia Frick, ktorá s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom podpíše Memorandum o nadviazaní diplomatických stykov. „Lichtenštajnsko je posledná krajina v Európe, s ktorou nemalo Slovensko diplomatické kontakty. Podpis memoranda vnímame ako krok k normalizácii vzťahov, ktorý nám otvorí priestor k uzavretiu základných zmlúv a otvorí priestor na obchodnú a kultúrnu spoluprácu,“ povedal minister M.Lajčák po schválení návrhu na podpis memoranda slovenskou vládou na začiatku decembra. Lichtenštajnsko prerušilo diplomatické styky s bývalým Československom v roku 1939 a po skončení druhej svetovej vojny ich neobnovilo. Napriek tomu Slovensko a Lichtenštajnsko spolupracovali už dlhšie v rámci medzinárodných organizácií. Podmienky na postupnú štandardizáciu vytvoril vstup SR do Európskej únie a následná spolupráca v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Podpis Memoranda nebude znamenať uznanie majetkových nárokov občanov Lichtenštajnska voči SR.