Štátny tajomník F. Ružička na stretnutí s poslankyňou Spolkového snemu Nemecka

13.11.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Nemecko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal dnes (13. novembra) poslankyňu Spolkového snemu Nemecka za stranu FDP Renátu Alt, ktorá je zároveň predsedníčku slovensko-česko-maďarskej parlamentnej skupiny priateľstva. Partneri si vymenili názory ohľadom súčasnej situácie v oboch krajinách ako aj v Európskej únii a zhodli sa na ďalšom prehlbovaní vzájomnej spolupráce. Najbližšiu príležitosť pre posilnenie vzťahov poskytuje plánované stretnutie V4 s predstaviteľmi Nemecka a Francúzska na parlamentnej úrovni.

 

Pri európskych témach zdôraznil štátny tajomník F. Ružička prvok jednoty v rámci Európskej únie, prispieť k tomu môže otvorený dialóg medzi jednotlivými krajinami aj v otázkach, kde sa naše pozície líšia: „Nemecko plní mimoriadne kľúčovú úlohu v regióne Strednej Európy, pričom je motorom záujmu o zdravú a konštruktívnu európsku spoluprácu. Aj v rámci Vyšehradského zoskupenia je naším cieľom prichádzať s konštruktívnymi návrhmi a riešeniami, akceptovateľnými pre EÚ. V4 je integrálnou súčasťou Európy a nástrojom regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov. Naším cieľom je presadzovanie jednoty, kde je to možné; prinášanie riešení, kde je to prospešné; rešpektovanie rozdielností, kde je to nevyhnutné. Podobne otvorene je potrebné komunikovať aj vo vzťahu k občanom EÚ a intenzívnejšie vysvetľovať úspešný príbeh, ktorý Únia predstavuje. Práve skratkovitá komunikácia, ktorá v súčasnosti prevláda, dáva priestor pre rast a úspech neštandardných strán,“ povedal F. Ružička.

Štátny tajomník F. Ružička a poslankyňa Spolkového snemu Nemecka R. Alt. Štátny tajomník F. Ružička a poslankyňa Spolkového snemu Nemecka R. Alt. Štátny tajomník F. Ružička na stretnutí s poslankyňou Spolkového snemu Nemecka R. Alt. Štátny tajomník F. Ružička na stretnutí s poslankyňou Spolkového snemu Nemecka R. Alt.