Štátny tajomník F. Ružička rokoval s poradcom predsedu vlády Chorvátskej republiky pre zahraničnú politiku a šerpom pre EÚ Vladimirom Drobnjakom

26.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a Európska únia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička (26. novembra 2019) prijal v Bratislave poradcu predsedu vlády Chorvátskej republiky pre zahraničnú politiku a šerpu pre Európsku úniu Vladimira Drobnjaka na bilaterálnych konzultáciách. Predmetom rokovania boli aktuálne európske témy. V. Drobnjak zároveň definoval hlavné témy nastávajúceho predsedníctva Chorvátska v Rade EÚ, ktorými sú brexit, viacročný finančný rámec a rozširovanie EÚ. Obaja partneri sa zhodli, že už prvé tri mesiace chorvátskeho predsedníctva budú rozhodujúce pre dosiahnutie posunu v týchto oblastiach.

 

V prípade brexitu bude kľúčový výsledok parlamentných volieb vo Veľkej Británii, ktoré sa budú konať 12. decembra 2019 a prinesú návrh ďalších krokov v procese vystúpenia Veľkej Británie z EÚ.

 

Jednou z najdiskutovanejších tém v Bruseli je momentálne otázka prijatia nového viacročného finančného rámca na roky 2021-2027. Budúci rozpočet EÚ musí totiž financovať nielen súčasné politiky, ale aj čeliť novým výzvam v dynamicky sa meniacom globalizovanom svete. Je preto dôležité zachovať plynulosť rozbehnutých projektov EÚ a zabezpečiť financovanie nových. Obaja partneri vyjadrili preto záujem, aby sa rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 2021-2027 podarilo ukončiť ešte počas predsedníctva Chorvátska.

 

Nosnou témou konzultácií bola téma rozširovania EU o krajiny Západného Balkánu. Slovensko aj Chorvátsko potvrdili veľký záujem na zachovaní dynamiky procesu rozširovania EÚ. „Sme pripravení podporiť všetky opatrenia, ktoré posilnia implementáciu reforiem kandidátskych krajín Západného Balkánu. Je nesmierne dôležité udržať dôveryhodnosť rozširovacieho procesu a EÚ samotnej,“ pripomenul štátny tajomník Ružička. Dôležitý bude očakávaný návrh Európskej komisie, ktorý bude tvoriť základ na budúcoročnú diskusiu o ďalšom postupe v rozširovacom procese.