Štátny tajomník F. Ružička sa zúčastní spoločného zasadnutia vlád SR a ČR

8.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Očakávané udalosti

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky František Ružička sa 11. novembra 2019 zúčastní vo Valticiach spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Českej republiky, ktoré sa bude niesť v duchu osláv 30. výročia Nežnej revolúcie. V rámci 7. spoločného rokovania kabinetov oboch krajín sa uskutoční bilaterálne stretnutie s námestníkom ministra zahraničných vecí Českej republiky pre riadenie sekcie bezpečnostnej a multilaterálnej Martinom Povejšilom. Predmetom rokovania budú otázky bilaterálnych vzťahov, regionálnej spolupráce – osobitne aktivity českého predsedníctva vo V4 a aktuálne témy európskej a medzinárodnej politiky, globálne ekonomické otázky a širší regionálny vývoj.