Štátny tajomník L. Parízek rokoval so štátnym ministrom zahraničných vecí Indie M. J. Akbarom

16.5.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Dňa 16. mája uskutočnil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek bilaterálne politické konzultácie s  indickou delegáciou, ktorú viedol štátny minister zahraničných vecí M. J. Akbar. 

 

Partneri ocenili výbornú úroveň bilaterálnych vzťahov, prerokovali perspektívy ich ďalšieho rozvoja a zhodli sa na potrebe pravidelnej realizácie dvojstranných konzultácií. 

 

Okrem ekonomickej dimenzie  a  aktívnejšieho zapájania slovenských podnikateľských subjektov do projektov hospodárskej spolupráce, boli predmetom rokovaní otázky nadchádzajúcich  vysokých návštev, vzájomná podpora kandidatúr do medzinárodných organizácií, zmluvná základňa a  aktuálne multilaterálne a regionálne otázky. 

 

Konzultácie potvrdili vysoký potenciál rozvoja spolupráce v oblasti IT, dopravných riadiacich systémoch, farmaceutickom priemysle, robotike a železničnej doprave. Spolupráca sa aktivizuje najmä v obrannom priemysle, kde India v roku 2017 liberalizovala zapájanie súkromného sektora do zbrojárskej výroby. L. Parízek uviedol, že „SR má dlhodobú expertízu a inovatívne technologické postupy v oblasti zbrojnej výroby, a logistika spolu s „nadstavbou špeciálnej produkcie“ patrí k našim silným stránkam“. 

 

Obe strany sa zhodli, že investícia na výstavbu závodu automobilky Jaguar Land Rover pri Nitre, ktorá je súčasťou konglomerátu indického Tata Group je pozitívnym signálom pre indických podnikateľov. Otvorenie pobočky Tata Consultancy Services v Bratislave predstavuje momentum pre etablovanie sa ďalších indických investícií a podnikateľských subjektov. 

 

Indická delegácia navštívila počas pobytu v SR medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB 2018.

 

India je piatym najvýznamnejším exportným teritóriom pre Slovenskú republiku v Ázii. Obchodný obrat v roku 2017 dosiahol 333,2 miliónov eur,  vývoz SR prekročil 50 miliónov eur.