Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa zúčastnil slávnostného ceremoniálu k 74. výročiu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

29.8.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

 

Celoštátne oslavy Slovenského národného povstania sa uskutočnili v stredu 29. augusta pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Zástupcovia Národnej rady SR, vlády SR, Kancelárie prezidenta SR, zahraničných veľvyslanectiev a pamätníci SNP si uctili pamiatku padlých a pripomenuli 74. výročie povstania.

 

Po ceremoniály kladenia vencov sa L. Parízek stretol s priamymi účastníkmi Slovenského národného povstania, aby im v mene rezortu vyjadril úctu a poďakovanie.

 

Slovenské národné povstanie patrilo k popredným hnutiam národného odporu voči nacizmu v priebehu 2. svetovej vojny a posilnilo protifašistický európsky front. Predstavuje významný míľnik v novodobých dejinách Slovenska, ktorý posunul krajinu na ceste sebaurčenia.