Stretnutie ministrov zahraničných vecí V4+Francúzsko a bilaterálne stretnutie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a Francúzska, Bratislava, 18. apríla 2019

11.4.2019 | Slovensko a V4 | Očakávané udalosti

Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, ako predsedajúceho Vyšehradskej skupiny sa 18. apríla 2019 v Bratislave uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 s ministrom pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky.

 

Ministri zahraničných vecí budú hovoriť o aktuálnych európskych témach najmä so zreteľom na budúcnosť Európskej únie. Prediskutujú viaceré otázky, ktoré dominujú v súčasnosti a ovplyvňujú dianie v širšej medzinárodnej politike.

 

V nadväznosti na stretnutie vo formáte V4+Francúzsko sa uskutoční bilaterálne stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a ministra pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky Jean-Yves Le Driana.

 

Ministri budú diskutovať o bilaterálnych slovensko-francúzskych vzťahoch, predsedníctve SR v OBSE, situácii na Ukrajine a o ďalších aktuálnych otázkach EÚ.

 

Súčasťou podujatia bude aj tlačová konferencia a niekoľko fototermínov. Je potrebné, aby sa záujemcovia z médií akreditovali na emailovej adrese tlac@mzv.sk , a to do pondelka 15. apríla 2019, 12.00 h.

 

Registrácia médií sa začína 30 minút pred začiatkom podujatia na hlavnej recepcii MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava. Upozorňujeme, že z kapacitných dôvodov parkovanie v areáli nie je možné.