Tretí ročník prednesu slovenskej poézie a prózy

11.3.2020 | Krajania v zahraničí | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Spojené štáty

Pod záštitou generálnej konzulky Slovenskej republiky v New Yorku Ladislavy Begeç sa 7. marca 2020 na pôde Lipka Academy v Linden, New Jersey, uskutočnil už tretí ročník prednesu slovenskej poézie a prózy. Tento rok si učiteľky s deťmi pripravili tému Potulky po Slovensku. Deti boli kvalitne pripravené na prednes. Veľký záujem detí a rodičov GK SR v New Yorku úprimne potešil a už teraz sa GK SR v New Yorku teší na budúci rok.