Kultúrna prezentácia

Back

Preklad výberu básní pre deti M. Válka do bulharštiny

Preklad výberu básní pre deti M. Válka do bulharštiny

13.2.2017 | Kultúrna prezentácia | Bulharsko

Zastupiteľský úrad SR v Sofii pripravil 8. februára 2017 prezentáciu prekladu výberu básní pre deti Miroslava Válka do bulharského jazyka. Zbierku básni pod názvom „Do Tramtárie" v preklade Dimitara Stefanova vydalo s finančnou podporou Literárneho informačného centra (SLOLIA) sofijské vydavateľstvo Haini.

Dimitar Stefanov je známy bulharský básnik, esejista a prekladateľ. Je autorom 40 kníh s básňami, poémami, sonetmi, haiku, haibun (lyrická filozofická haiku próza), ako aj básňami pre najmenších čitateľov. Jeho tvorba bola preložená do viac ako 20 jazykov a vyšla na Slovensku, v Maďarsku, Čechách, Srbsku, Anglicku, Macedónsku, ako aj v USA, Indii a Japonsku. Zároveň je najznámejším prekladateľom slovenskej literatúry do bulharčiny – preložil 42 diel. Celkovo preložil vyše 70 diel (poézia, próza).


Podujatie otvoril veľvyslanec SR Marián Jakubócy, ktorý vysoko ocenil a vyzdvihol prínos Dimitara Stefanova v oblasti šírenia slovenskej literatúry v Bulharsku. Dielo Miroslava Válka osobne uviedol prekladateľ básnickej zbierky. Spolu s básnikom a bývalým predsedom Zväzu bulharských prekladateľov Najdenom Valčevom predstavili publiku vybrané básne z aktuálneho prekladu.


Na prezentácii sa zúčastnilo približne 40 pozvaných hostí z bulharskej prekladateľskej komunity, Zväzu bulharských spisovateľov, krajanov a študentov slovenského jazyka.