RSS zoznamy

Back

ASEF iniciatíva Mobility First! 2020 – fond na podporu mobilít umelcov a profesionálov

ASEF iniciatíva Mobility First! 2020 – fond na podporu mobilít umelcov a profesionálov

24.1.2020 | Kultúrna diplomacia | ASEF | Odbor kultúrnej diplomacie

Kultúra je jednou z prioritných oblastí nadácie ASEF, iniciatíva kultúrnej mobility – Mobility First!, s cieľom podporiť  kultúrnu prax. Aj v tomto roku ponúka nadácia cestovný grant pre umelcov a odborníkov z oblasti kultúry pochádzajúcich z členských krajín ASEM, čím je SR od roku 2004. 

 

Rok 2020 je štvrtým rokom organizovania tejto iniciatívy a doteraz podporil 312 odborníkov z oblasti kultúry a kultúrnej výmeny medzi 48 krajinami ASEM.

 

Prijímanie žiadostí pre záujemcov (jednotlivci aj umelecké organizácie) je otvorené od 20. januára do 30. novembra 2020. Žiadatelia sa môžu hlásiť počas celého roka, avšak s dostatočným časovým predstihom potrebným na zakúpenie leteniek a prípadné splnenie vízovej povinnosti. 

 

Bližšie informácie o podmienkach sú dostupné na internetových stránkach a v priložených pokynoch:
https://www.asef.org/projects/themes/culture/4910-mobility-first!--asef-cultural-mobility-initiative-2020


https://www.youtube.com/watch?v=0cV-E3jSooA