RSS zoznamy

Back

The E5P donors finance new trolleybuses in Balti

Donori programu E5P financujú nové trolejbusy v Balti

25.2.2020 | Moldavsko

Európska únia a ďalší darcovia fondu E5P poskytujú grant 1,2 milióna eurpre druhé najväčšie mesto Moldavska, Balti. Grant dopĺňa pôžičku EBOR vo výške 2,5 milióna eur na nákup nových trolejbusov. Nová, ekologickejšia flotila vozidiel MHD vďaka akumulátorom dosiahne aj vzdialenejšie oblasti bez trolejí a zníži znečistenie ovzdušia.

 

Fond E5P, ktorý iniciovalo Švédsko, pôsobí v krajinách Východného partnerstva -  Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku a Ukrajine, a poskytol viac ako 220 miliónov eur. Podpora Moldavska dosahuje 27 miliónov eur. V Moldavsku je E5P financovaný EÚ, Švédskom, Moldavskom, Nemeckom, Dánskom, Nórskom, Estónskom, Poľskom, Rumunskom, Českou republikou, Slovenskou republikou a Litovskom.

 

Dohodu o grante pre mesto Balti podpísali 24. februára 2020 vedúca zastúpenia EBOR v Moldavsku Angela Sax a primátor Balti Renato Usatii za prítomnosti veľvyslancov darcovských krajín.