RSS zoznamy

Back

Európsky deň jazykov v Sofii

Európsky deň jazykov v Sofii

15.10.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Bulharsko

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Sofii sa aj tento rok zúčastnil na populárnej vzdelávacej akcii Európsky deň jazykov. Podujatie sa tento rok uskutočnilo 26. septembra 2019 v Národnom múzeu Zem a človek v Sofii. Hlavnou témou podujatia boli európske tradície. Počas slávnostného otvorenia vystúpili reprezentanti zúčastnených krajín krátkym pozdravom vo svojom rodnom jazyku. Za Slovensko vystúpil Manuel Korček, veľvyslanec Slovenskej republiky v Sofii.

 

V slovenskom stánku sa zastavilo viac ako 400 návštevníkov a viac ako 70 z nich sa podujalo otestovať svoje znalosti o Slovensku a slovenskom jazyku formou dialógu či kvízu. Učitelia a zároveň najmenší návštevníci uprednostnili hru pexeso, z ktorej sa mohli naučiť rôzne slovenské slová. Zároveň sme opätovne zo strany návštevníkov zaznamenali záujem o kurzy slovenského jazyka v Bulharsku.

 

Cieľom dňa jazykov je podnietiť viac ako 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Podujatie má za úlohu presvedčiť, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia. Zároveň je základným hodnotovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva európskeho kontinentu.

 

Podujatie je  iniciatívou  Národných kultúrnych  inštitútov  EÚ  a Európskej komisie. Akciu v Bulharsku každoročne organizaje British Council Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva v Sofii a zúčastňujú sa na ňom veľvyslanectvá a zahraničné kultúrne inštitúty.