RSS zoznamy

Back

I. Brocková: “Tourism is One of the Pillars of Economic Diplomacy”

I. Brocková: Turizmus je jedným z pilierov ekonomickej diplomacie

27.5.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

„Jedným z dôležitých pilierov ekonomickej diplomacie je turizmus,“ uviedla štátna tajomníčka Ingrid Brocková počas rokovaní so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Katarínou Brunckovou. Stretnutie obidvoch štátnych tajomníčok sa uskutočnilo za účelom prediskutovania riešení na zefektívnenie komunikácie a spolupráce oboch rezortov práve v oblasti ekonomickej diplomacie.

 

„Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja je pripravené úzko spolupracovať s rezortom zahraničia na tvorbe efektívnejších riešení pre podporu nášho turizmu,“ podčiarkla štátna tajomníčka K. Bruncková v diskusii nastavenia konzultácií a podpore vzájomnej spolupráce. Štátna tajomníčka rezortu diplomacie konštatovala, že „Ministerstvo dopravy má momentálne zriadených šesť zastúpení v zahraničí a my máme záujem o synergický efekt s pôsobením siete zastupiteľských úradov SR. Branding Good Idea Slovakia je preto dobrým základom“.

 

Štátne tajomníčky sa zhodli na vhodnosti uskutočňovania podobných stretnutí aj na pracovnej úrovni, čím sa dosiahne lepšia synergia v prípade tvorby systémových riešení v oblasti ekonomickej diplomacie a samotného turizmu.