RSS zoznamy

Back

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o predaji štátneho podniku - prístav v Novom Sade.

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o predaji štátneho podniku - prístav v Novom Sade.

7.1.2019 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko

Ministerstvo hospodárstva Srbska vyhlásilo výberové konanie na predaj spoločnosti Luka Novi Sad s počiatočnou cenou 7,99 mil. EUR.Prístav Novi Sad je jediným prístavom v Srbsku s väčšinovým štátnym vlastníctvom, vyťaženie dunajského prístavu je cca milión ton tovaru ročne. Celková kapacita je viac ako 2,5 mil. ton. V súčasnosti  spoločnosť zamestnáva 150 ľudí .

Právo zúčastniť sa na verejnom obstarávaní majú podniky zaoberajúce sa činnosťou v prístavoch kontinuálne posledných 10 rokov, v roku 2017 mali príjmy vo výške najmenej 30 mil. EUR a v každom z posledných troch rokov prepravili 1,4 mil. ton tovaru.

Ponuky je potrebné predložiť do 11.februára.2019 do 15,00 h. 


Bližšie informácie: môžete získať od: 
Dragana Puzić
tel: +381 11 36 42 785
E-mail: dragana.puzic@privreda.gov.rs 
Sanja Grubić
tel: +381 11 36 42 736
E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs 
Ministarstvo privrede
Republika Srbija
Kneza Miloša br. 20
11000 Beograd