RSS zoznamy

Back

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

11.1.2019 | Francúzsko

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 16. marca 2019 od 7:00 h do 22:00 h. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019 od 7:00 h do 22:00 h.

 

Voliť je možné len na území Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

 

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr