RSS zoznamy

Back

SR finančne podporila Platformu Rady Európy na ochranu bezpečnosti novinárov

SR finančne podporila Platformu Rady Európy na ochranu bezpečnosti novinárov

14.1.2019 | Aktivity veľvyslancov | SR v medzinárodných organizáciách | Francúzsko

 

V pondelok 14. februára 2019 podpísal veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Rade Európy Marek Eštok dohodu o finančnej podpore Platformy Rady Európy na ochranu žurnalistiky a bezpečnosti novinárov. On-line platforma, financovaná výlučne z dobrovoľných príspevkov členských štátov, predstavuje verejný priestor, ktorý zhromažďuje, spracováva a šíri informácie o vážnych znepokojeniach ohľadom slobody médií a bezpečnosti novinárov v priestore Rady Európy. Prispieva tak k zvyšovaniu ochrany novinárov, efektívnejšie upozorňuje na hrozby a násilie voči mediálnym profesionálom a posilňuje včasné varovné mechanizmy. Platforma zároveň poskytuje priestor členským štátom Rady Európy na reakciu na zverejnené varovania ako aj na publikáciu priebežných informácií.

 

Slovenská republika aktívne spolupracuje s platformou od roku 2016 a v intenzívnejšej forme od minulého roka po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Pravidelne poskytuje platforme aktuálne informácie týkajúce sa vyšetrovania prípadu. Poskytnutím dobrovoľného finančného príspevku vo výške 5 200 EUR na činnosť platformy Slovensko potvrdzuje svoj trvalý záväzok chrániť slobodu prejavu a slobodu médií, ako aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z Európskeho dohovoru o ľudských právach.