RSS zoznamy

Back

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

16.4.2019 | SR a EÚ

Voľby do Európskeho parlamentu

Zastupiteľský úrad Dublin si dovoľuje informovať občanov žijúcich v Írsku, že občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí sa v deň volieb nezdržiavajú na území Slovenskej republiky, nemôžu hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu zo zahraničia. Viac informácií nájdete na stránke

 

http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/informacie_o_eu/ep_volby_2019.html.