RSS zoznamy

Back

Dobrý nápad Slovenky z Bruselu v oblasti udržateľného stravovania

Dobrý nápad Slovenky z Bruselu v oblasti udržateľného stravovania

17.5.2019

Mladá Považsko-Bystričanka pôsobiaca v Bruseli Zora Hlavčová potvrdzuje, že Slovensko je krajinou, kde sa rodia ľudia s dobrými nápadmi. Angažuje sa najmä v oblasti udržateľného stravovania. Stála pri zrode združenia, ktoré sa venuje spracovaniu nepredaného ovocia na potravinárske výrobky, ako napríklad džemy a marmelády. Práve tie sa presadili v širšej distribúcii. V bruseli ich odoberá ich známa sieť alternatívnych bio supermarketov. Nápad začať s takýmto podnikaním sa zrodil na známom bruselskom trhu Marché du Midi. Zora spolupracuje s mimovládnou organizáciou CODUCO (COnsommation DUrable/DUurzame COnsumptie), ktorá presadzuje spôsoby spotreby, vrátane stravovania, rešpektujúce životné prostredie. Takisto spolupracuje s organizáciou RABAD (Réseau des Acteurs Bruxellois pour l’Alimentation Durable), ktorá prostredníctvom organizovania stretnutí, pracovných skupín a poradenstva (možnosti získať finančnú podporu) prepája bruselských aktérov v oblasti udržateľného stravovania. Okrem udržateľného stravovania sa venuje aj iným aktivitám. Jednou z nich je poskytovanie služieb občanom SR, ktorí prichádzajú žiť a pracovať do Bruselu (preklad a tlmočenie, pomoc pri vybavovaní administratívnych dokumentov, poradenstvo súvisiace s integráciou). Zora žije v Bruseli tri roky. Je absolventkou známeho belgického bilingválneho gymnázia v Žiline, ktoré doposiaľ finančne podporuje Federácia Valónsko – Brusel. Na parížskej Sorbone vyštudovala francúzsku literatúru a lingvistiku. Na bruselskej univerzite ULB získala titul z mnohojazyčnej komunikácie. So Zorou Hlavčovou sa 14. mája 2019 stretli a rozprávali pracovníci Veľvyslanectva SR v Bruseli Katarína Varsíková a Andrej Michalec.  

 

Súvisiace linky: www.coduco.be; www.rabad.be;