RSS zoznamy

Back

Ministerka M. - C. Marghem hosťom obeda rumunského predsedníctva Rady EÚ

Ministerka M. - C. Marghem hosťom obeda rumunského predsedníctva Rady EÚ

12.6.2019 | SR a EÚ

Veľvyslanectvo Rumunska v Bruseli zorganizovalo 11. júna 2019 záverečný komunitárny obed rumunské predsedníctvo Rady EÚ, na ktorom sa zástupcovia veľvyslanectiev členských krajín stretli s Marie-Christine Marghem, belgickou federálnou ministerkou energetiky, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

 

Veľvyslanectvo SR v Bruseli na stretnutí zastupoval prvý tajomník Andrej Michalec. Ministerka Marghem sa vo svojom vystúpení venovala problematike energetiky, zaistenia bezpečnosti dodávok energií všetkého druhu, zatvárania jadrových elektrární v Belgicku (výhľadovo v roku 2025) a podpory alternatívnych zdrojov energie (osobitne veternej z off-shore elektrární v Severnom mori), tzv. klimatických protestov belgických študentov (označila ich za pozitívne, nakoľko občanov nútia uvedomiť si zložité rozdelenie kompetencií v Belgicku; Federálna vláda, voči ktorej sú protesty zamerané, má len istý podiel kompetencií. Pozitívom protestov je, že prebudili verejnú mienku aj federálne regióny, ktoré by sa mali v agende klímy viac angažovať), trvalo udržateľného rozvoja, osobitne tzv. cirkulárnej ekonomiky. M.-C. Marghem predstavila zámery svojej strany MR (belgickí frankofónni liberáli) v oblasti energetiky a životného prostredia na ďalšie obdobie (Belgicko je po májových legislatívnych voľbách v procese tvorby novej vlády; MR je na čele končiacej vládnej koalície). Strana chce pokračovať v začatých reformách (hlavne implementácia PNEC - Plan national intégré Energie-Climat belge 2021-2030). Všetko však bude závisieť od politického vývoja a zostavenia novej federálnej vlády.

 

Súvisiace linky: https://www.romania2019.eu/; https://www.climat.be/fr-be/news/2019/projet-de-plan-national-integre-energie-climat