RSS zoznamy

Back

Realizácia mikrograntu na „Elektrické dojenie kráv“ financovaného z prostriedkov Slovak Aid - Albánsko.

Realizácia mikrograntu na „Elektrické dojenie kráv“ financovaného z prostriedkov Slovak Aid - Albánsko.

11.7.2019 | Oficiálna rozvojová pomoc

V období od novembra 2018 do apríla 2019 bol úspešne realizovaný mikrograntový projekt pod názvom „Zariadenie na elektrické dojenie kráv a výroba mliečnych výrobkov.“ Projekt vo výške 9.976,- EUR financovala Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu. Realizátorom a spolufinancovateľom projektu vo výške 1.675,- EUR bola nezisková organizácia For Gender Integration Association (Združenie pre rodovú integráciu).

Projekt zabezpečil dodanie ôsmich zariadení na elektrické dojenie kráv pre osem žien z regiónu dedín Zall Bastar, Bastar I Mesem a Vilez, ktoré do tohto času dojenie vykonávali ručne.

Súčasťou projektu bola aj dodávka materiálu (hrnce, poháre) pre výrobu produktov z mlieka (syry, jogurty). Ženy projektom získali nielen zmechanizovanie procesu pri dojení kráv, ale aj odborné znalosti o výrobných postupoch, hygienických predpisoch a zásadách pri spracovaní mlieka a jeho produktov.