RSS zoznamy

Back

Verejná výzva na výber strategického partnera na realizáciu projektu výstavby infraštruktúry koridoru diaľnice E-761

Verejná výzva na výber strategického partnera na realizáciu projektu výstavby infraštruktúry koridoru diaľnice E-761

8.8.2019 | Ekonomické správy | Srbsko

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť a odbornú verejnosť o verejnej výzve srbského Ministerstva dopravy a infraštruktúry na výber strategického partnera výstavby infraštruktúry úseku diaľnice Pojate-Preljina, t. z.  moravského koridoru. 

Hlavnou úlohou strategického partnera je príprava technickej dokumentácie a vykonávanie prác na výstavbe tohto úseku diaľnice.
Podľa výzvy bude mať budúci úsek diaľnice dĺžku 112 km a šírku 30 m celkom 139 štruktúr, z toho 84 mostov, 26 nadjazdov a tri podchody, ako aj 10 križovatkových uzlov. Plánuje sa výstavba 3 odpočívadiel a 3 parkovacích miest.
Zúčastniť sa môžu domáce a zahraničné právnické osoby ako aj konzorciá právnických osôb pod podmienkou, že žiadateľ mal v roku 2016, 2017 a 2018 obrat finančných prostriedkov vo výške najmenej 1 mld. EUR.
Jednou z podmienok je aj skutočnosť, že žiadateľ bude súhlasiť s financovaním projektu prostredníctvom medzinárodných finančných inštitúcii, bank alebo iných zdrojov financovania projektu Moravský koridor vo výške najmenej 400 mil. EUR.

Termín na predkladanie návrhov je  do 26.augusta .2019 do 15:30 otváranie obálok je naplánované na 27. augusta o 8:00. 
Ponuky je potrebné doručiť poštou prípadne osobne:
Ministerstvu dopravy a výstavby prostrednictvom 
Generalneho sekretariatu vlády RS, 
Nemanina 11
110 000 Belehrad

v uzatvorenej obalke s poznámkou (Prijava na javni poziv za izbor strateškog partnera za provedbu projekta koridorske infrastrukture E-761, dionica Pojate-Preljina (Moravski koridor).
Bližšie informácie: 
snezana.sokcanic@mgsi.gov.si
uros.stanimirovic@mgsi.gov.rs 
Prípadne na ZU SR v Belehrade