RSS zoznamy

Back

15. Medzinárodný veľtrh energetiky a 16. Medzinárodný veľtrh EcoFair

15. Medzinárodný veľtrh energetiky a 16. Medzinárodný veľtrh EcoFair

14.8.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť a odbornú verejnosť o 15. Medzinárodnom veľtrhu energetiky, a 16. Medzinárodnom veľtrhu životného prostredia EcoFair, ktoré sa konajú 2. - 4. októbra 2019 v priestoroch Beogradského sajmu v Belehrade. 

Medzinárodný energetický veľtrh (s licenciou UFI) je najväčším každoročným regionálnym stretnutím spoločností, inštitúcií a odborníkov v odvetviach elektriny, uhlia, ropy a plynu, obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a ťažby. Cieľom je prilákanie medzinárodných spoločností a podpora investícií do ekologického hospodárstva v regióne západného Balkánu.

Medzinárodný veľtrh ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov - EcoFair je najväčším a najreprezentatívnejším tohto typu v regióne. Má ekonomický, vzdelávací charakter a venuje sa systémom a mechanizmom ochrany životného prostredia. Ústrednými témami sú ekologické hospodárstvo, recyklačný priemysel, odpadové hospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie.

Oba veľtržné programy pokrývajú sprievodné konferenčné segmenty veľtrhu energetiky  a životného prostredia. Zahŕňajú všetky tematické úrovne - od vedeckého výskumu, cez výrobu a využívanie, až po distribúciu, prepravu, skladovanie alebo priame využitie prírodných zdrojov. Podujatie je podporované príslušnými vládnymi inštitúciami a obchodnými združeniami v regióne. 

Bližšie informácie:
Jelena Tošič Stojlikovič
koordinátor
+381 11 2655178

Aleksandra Nikolič
+381 11 2655305
e-mail: energetika@sajam.rs

Danica Kordič
+381 11 2655 556

Bogdan Vujovič
e-mail: ekologija@sajam.rs