RSS zoznamy

Back

30 rokov slobody

30 rokov slobody

5.12.2019 | Aktivity veľvyslancov

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Bruseli Peter Kormúth sa v sprievode politického diplomata ambasády Andreja Michalca 4. decembra 2019 zúčastnil na spoločenskom podujatí, ktoré pri príležitosti tohtoročného jubilea Nežnej revolúcie zorganizoval.

 

Akciu, ktorá sa konala v atraktívnych priestoroch Atelier 29, otvoril predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Nežnú revolúciu vo svojom príhovore označil za míľnik moderných slovenských dejín. Za jej hlavný prínos označil znovunadobudnutie slobody vrátane možnosti cestovať, žiť, študovať či pracovať v zahraničí. Hostí vyzval k udržiavaniu a šíreniu odkazu Nežnej revolúcie.

 

Juraj Droba v rámci svojho prejavu zmienil úspech BSK na poslednom tohtoročnom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov. Členovia Výboru takmer jednohlasne schválili stanovisko týkajúce sa témy metropolitných regiónov a ich postavenia v rámci regionálnej politiky Európskej únie po roku 2020, ktoré ako spravodajca pripravil a predložil Juraj Droba s spolupráci s BSK. Stanovisko sa tak stáva oficiálnou pozíciou Európskeho výboru regiónov, ktorá môže byť zohľadnená ostatnými európskymi inštitúciami pri tvorbe budúcej európskej legislatívy a strategických dokumentov. Úspechom je aj skutočnosť, že ide o prvé schválené stanovisko, ktoré predložil niektorý zo slovenských regiónov.

   

Podujatie bolo zároveň vernisážou diel študentov Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, ktorá nadväzuje na prácu legendárnej „ŠUP-ky“. Výstava v priestoroch Atelier 29 potrvá do konca januára 2020. Súčasťou podujatia bola aj ochutnávka slovenských špecialít, vrátane známych bratislavských rožkov, ktoré pripravili študenti bratislavskej Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb Slovenské vína z oblasti Malých Karpát hosťom predstavil jeden z najuznávanejších slovenských someliérov Vladimír Hronský.

 

Kolegom z BSK ďakujeme za pozvanie a osobitne za zorganizovanie po všetkých stránkach vydarenej akcie.