RSS zoznamy

Back

Detský rómsky folklórny súbor v Moskve

Detský rómsky folklórny súbor v Moskve

6.12.2019

V kinosále Slovenského inštitútu v Moskve sa konalo 4. decembra 2019 hudobno-tanečné vystúpenie detského rómskeho folklórneho súboru Romano Jilo zo Zvolena. V súbore účinkovalo 14 detí, ktoré návštevníkom predviedli rómsku kultúru v podobe tancov a spevov. 

 

Vedúci folklórneho súboru Alexander Daško spolu s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Moskve Soňou Hanzlovičovou privítal hostí a porozprával o histórií založenia ich skupiny. Súbor pozostáva z detí zo sociálne slabších rodín. Detský rómsky folklórny súbor predvádza svoj talent nie len na Slovensku, ale i v zahraničí. Koncert na pôde Slovenského inštitútu v Moskve sa niesol v duchu tradičných rómskych tancov a v sprievode živej hudby. Na konci vystúpenia účinkujúci zožali veľký potlesk.