RSS zoznamy

Back

Slovensko-belgická spolupráca sa úspešne rozvíja

Slovensko-belgická spolupráca sa úspešne rozvíja

9.12.2019

Potvrdila to nedávna návšteva referenta Ministerstva zahraničných, európskych vecí a zahraničného obchodu Belgického kráľovstva Toma de Muncka na Slovensku. V Bruseli pokrýva problematiku belgicko-slovenských bilaterálnych vzťahov. 

 

V pondelok 2. decembra 2019 v Bratislave absolvoval odborné konzultácie so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Spolu s kolegom Pietrom Persynom z Veľvyslanectva Belgického kráľovstva vo Viedni, ktoré pokrýva aj SR, sa stretol s pracovníčkou kabinetu štátneho tajomníka pre európske záležitosti Miriam Kadvanovou, referentom odboru OSN a medzinárodných organizácií Petrom Šelepcom, referentmi odboru štátov juhovýchodnej Európy a Turecka Petrom Kadvanom a Petrom Bačekom, ako aj s pracovníkom odboru analýz a plánovania Jurajom Tomášom. 

 

Predmetom ich rokovaní boli zahraničnopolitické priority Slovenska a Belgicka a ich prieniky. V osobitnej pozornosti partnerov boli aktuálne európske témy, problematika rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu, vzťahy s Tureckom, multilaterálna problematika s dôrazom na bezpečnostnú radu OSN, ktorej je Belgicko nestálym členom. 

Bratislavský program pokračoval stretnutím Toma de Muncka s honorárnym konzulom Belgického kráľovstva v Bratislave Bartom Waterloosom a jeho prednáškou na katedre germanistiky a nederlandistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V rámci svojho vystúpenia Tom de Munck slovenským študentom holandčiny prezentoval belgický rezort diplomacie, jeho úlohy a aktivity. Zdôraznil, že belgicko-slovenské vzťahy sa úspešne rozvíjajú vo všetkých oblastiach spolupráce vrátane školstva a kultúry. Konštatoval potenciál spolupráce medzi krajinami V4 a Beneluxom. Kooperácia týchto regionálnych formátov má pridanú hodnotu pre všetkých zainteresovaných. Lektor katedry nederlandistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Belgičan Benjamin Bossaert, ktorý v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bruseli prednášku zorganizoval, ocenil toto podujatie. Prispelo k lepšej informovanosti študentov o podobách slovensko-belgickej spolupráce.

 

Počas víkendu, ktorý predchádzal oficiálnej časti návštevy, Tom de Munck v sprievode pracovníčky Pamiatkového úradu SR Anny Tuhárskej navštívil pamiatkovú rezerváciu Skalica. Absolvoval prehliadku mesta a ochutnávku Skalického trdelníka, ktorý ako prvý produkt zo Slovenska získal ochranné zemepisné označenie EÚ registrované Európskou komisiou.

 

Za Veľvyslanectvo SR v Bruseli návštevu organizoval politický diplomat Andrej Michalec, na jej príprave sa podieľali pracovníci Pamiatkového úradu SR, katedry nederlandistiky Filozofickej fakulty UK a ďalší slovenskí a belgickí partneri.