RSS zoznamy

Back

Slovensko aktívne na 5. ročníku Fóra o ženách a dievčatách vo vede

Slovensko aktívne na 5. ročníku Fóra o ženách a dievčatách vo vede

13.2.2020

V priestoroch OSN v New Yorku sa 11. a 12. februára 2020 uskutočnil 5. ročník fóra pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Podujatie bolo už druhý rok pod záštitou Slovenska, a v spolupráci s Maďarskom, Poľskom, Portugalskom, Uruguajom, Medzinárodnou obchodnou komorou a Kráľovskou akadémiou vied (RASIT) sa podarilo zabezpečiť príležitosť pre viac ako 600 účastníkov z celého sveta na diskusiu o aktuálnych výzvach, ktorým dnes čelia vedkyne všetkých vekových kategórií. 

 

Slovensko bolo zastúpené na fóre aj dvoma predstaviteľkami vedeckej obce, prodekankou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. Renátou Oriňákovou, a zástupkyňou podpredsedu Slovenskej akadémie vied pre zahraničné styky Máriou Omastovou, ktorá aj vystúpila v jednom z panelov s odborným príspevkom. 

 

Jubilejný 5. ročník podujatia potvrdil svoje opodstatnenie a pevné miesto v pracovnom kalendári OSN, keď aj napriek paralelne prebiehajúcemu zasadnutiu Komisie OSN pre sociálny rozvoj dokázal prilákať pozornosť členských štátov, ale aj zástupcov akademického, neziskového a podnikateľského sektora. Tematicky bolo podujatie zamerané na identifikovanie globálnych trendov a výziev a aktuálne otázky z oblastí digitálnej ekonomiky, poľnohospodárstva, výživy a ekonomického rozvoja.