RSS zoznamy

Back

Mjanmarsko - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

Mjanmarsko - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

22.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Mjanmarsko

 

Do 31. mája 2020 nie je na žiadnom letisku v Mjanmarsku povolené pristávanie medzinárodných komerčných letov s pasažiermi. Pozastavená je aj platnosť všetkých predchádzajúcich povolení vydaných Oddelením civilného letectva. Výnimku tvoria cargo lety, zdravotnícke evakuačné lety a špeciálne lety schválené Oddelením civilného letectva. 

 

Mjanmarsko pozastavilo udeľovanie všetkých druhov víz pre cudzincov s výnimkou diplomatov akreditovaných pre Mjanmarsko, pracovníkov OSN s pobytom v krajine a členov posádok lodí a lietadiel prevádzkujúcich ich cesty z/do Mjanmarska.  

 

Pozastavené sú aj doterajšie výnimky z bezvízového styku, ktoré sa vzťahovali na cudzincov na základe bilaterálnych dohôd, vrátane krajín ASEAN (okrem držiteľov diplomatických a úradných pasov). Diplomatickí pracovníci akreditovaní pre Mjanmarsko a pracovníci OSN musia požiadať o udelenie víz na príslušných zastupiteľských úradoch Mjanmarska v zahraničí a predložiť výsledky laboratórnych vyšetrení o tom, že nie sú nakazení COVID-19, ktoré nesmú byť staršie ako 72 hodín pred cestou. 

 

O udelenie víz na príslušnom veľvyslanectve Mjanmarska musia požiadať aj členovia lodí a posádok a títo sú povinní rešpektovať aj nariadenia Ministerstva dopravy a komunikácií Mjanmarska.  

 

Po príchode  do krajiny  sa  prichádzajúci musia podriadiť karanténe v rozsahu 28 dní (21 dní v určených zariadeniach a následne v domácej karanténe po dobu 7 dní). V niektorých oblastiach môžu miestne orgány vyžadovať od cestujúcich prichádzajúcich z iných oblastí krajiny zotrvanie v 14-dňovej karanténe alebo samoizolácii.  

 

Do 18. júna 2020 je v Yangone vyhlásený zákaz vychádzania a v častiach mesta Yangonu: South Okkalapa, Pabedan, Bahan, Mayangone, Insein, Shwepyithar, Hlaing, Mingaladon, Tamway a Botahtaung sú zavedené čiastočné uzatvorenia a obmedzenie vychádzania. Zákaz vychádzania v čase od 22:00 hod. do 4:00 hod. platí aj pre Mandalay, Sagain, Bago, štáty Karen a Šan. Hotely a obchody fungujú v obmedzenej prevádzke. 

 

Mjanmarská vláda zrušila až do 31. mája 2020 verejné akcie a podujatia a náboženské ceremoniály.

 

Cudzinci, ktorým počas pobytu v Mjanmarsku skončila platnosť víz alebo pobytu, musia o ich predĺženie požiadať na Sekcii pre imigráciu na Ministerstve práce, imigrácie a obyvateľstva.
 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku upozorňuje, že v závislosti od vývoja situácie sa zoznam a rozsah prijatých opatrení voči cestujúcim priebežne mení.  
 

Mnohé letecké spojenia sú postupne obmedzované alebo pozastavené. Pri plánovaní odchodu z týchto krajín odporúčame sledovať opatrenia a obmedzenia uvalené okolitými krajinami a krajinami tranzitu, ako aj leteckými spoločnosťami. Aktuálny letový poriadok odporúčame konzultovať s leteckými spoločnosťami alebo predajcami leteniek.
 

S cieľom plánovať voľné kapacity v karanténnych centrách čo najbližšie k miestu pobytu na Slovensku je potrebné sa vopred, čo najskôr pred plánovaným príchodom na Slovensko, zaregistrovať v registračnom formulári: návraty.mzv.sk
 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby využili službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.
 

V prípade, ak sa občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, dávame do pozornosti kontakt na pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bangkoku: telefónne číslo +66 81 617 4611 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave +421 2 5978 5978.