RSS zoznamy

Back

Slovakia and the Cooperation with the UN Development Fund

Slovensko a spolupráca s Rozvojovým programom OSN

30.6.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a OSN

Hlavnou témou včerajšej (29. júna 2020) diskusie štátnej tajomníčky rezortu zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Brockovej s námestníčkou generálneho tajomníka OSN a riaditeľkou Byra Rozvojového programu OSN (UNDP) Mirjanou Spoljaric Egger boli rozvojová spolupráca a reforma rozvojového segmentu OSN. Okrem týchto tém partnerky rokovali o financovaní rozvoja, otázke ochrany životného prostredia a klimatických zmien na pôde OSN, či digitalizácii. V diskusii sa venovali aj otázke boja proti pandémii COVID-19 a jej možného sociálneho a ekonomického dopadu na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. 

 

„Rozvojový program OSN je dôležitým partnerom rezortu diplomacie v oblasti rozvojovej spolupráce od samotného vzniku SlovakAid. Je dôležité, že naša spolupráca sa opiera o princípy efektívnosti rozvojovej spolupráce a prispieva k zámeru zdieľať naše skúsenosti a budovať kapacity v partnerských krajinách SlovakAid, najmä na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva,“ uviedla štátna tajomníčka I. Brocková.

 

Námestníčka generálneho tajomníka vysoko ocenila dlhodobú spoluprácu so Slovenskom a informovala o aktuálnych prioritách UNDP v partnerských krajinách, vrátane reformy bezpečnostného sektora, znižovania rizika katastrof, posilňovania sociálnej ochrany alebo zmeny klímy. Za potenciálnu oblasť ďalšej spoločnej spolupráce označila posilnenie ekonomického postavenia žien.

 

Štátna tajomníčka I. Brocková v závere informovala partnerku o príprave podujatí k 75. výročiu založenia OSN a pri tejto príležitosti pozvala M. S. Egger na návštevu Slovenska.