RSS zoznamy

Back

Stanovisko MZV k diskusiám o jazykovom zákone s OBSE

Stanovisko MZV k diskusiám o jazykovom zákone s OBSE

3.9.2009 | Aktivity ministra

Ministerstvo zahraničných vecí SR vníma návštevu predstaviteľov SMK u vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín ako krok, ktorý by mal prispieť k odstráneniu nejasností o novele zákona o štátnom jazyku. Z vyjadrení SMK po stretnutí s Knutom Vollebaekom je očividné, že SMK nedokázala spochybniť podstatu jeho posudku, že zákon sleduje legitímny cieľ a je v súlade s medzinárodnými normami. Ministerstvo očakáva, že SMK tento fakt zohľadní v jej prípadnom ďalšom vyjadrovaní sa k zákonu. MZV SR v súlade so svojimi kompetenciami viedlo a vedie intenzívnu komunikáciu s komisárom Vollebaekom, ktorá sa v súčasnosti sústredí na prípravu jeho návštevy v Bratislave v polovici septembra.