RSS zoznamy

Back

Slovensko presadilo tému energetickej bezpečnosti do agendy OBSE

Slovensko presadilo tému energetickej bezpečnosti do agendy OBSE

2.12.2009 | SR v medzinárodných organizáciách

Atény (2.decembra) – Slovensku sa v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu podarilo upriamiť pozornosť na problematiku energetickej bezpečnosti. Účastníci ministerského zasadnutia OBSE v Aténach odhlasovali v stredu podvečer rozhodnutie o posilnení energetickej bezpečnosti, ktoré SR iniciovala a pripravila v spolupráci s Gréckom a USA. Vytvára sa tak priestor na intenzívnejšie zapojenie OBSE v tejto oblasti. Snahou Slovenska je využiť opatrenia a mechanizmy OBSE na zvyšovanie dôvery medzi členskými štátmi a tým prispieť k posilneniu energetickej bezpečnosti v regióne OBSE. „Je zjavné, že bezpečnosť a spoľahlivosť energetických dodávok majú priamy vplyv na celkovú bezpečnosť v Európe,“ zdôraznil minister M.Lajčák pred ministrami a zástupcami viac ako 60 krajín vo svojom vystúpení ešte v utorok. Minister M.Lajčák tiež vyzval k pragmatickému prístupu k európskej bezpečnosti. Diskusia musí byť podľa neho jednoznačne ukotvená v OBSE, ale prístupná všetkým konštruktívnym návrhom účastníckych štátov. Zdôraznil potrebu využiť komparatívne výhody organizácie v boji proti globálnym hrozbám, v oblasti posilnenia energetickej bezpečnosti a pri intenzívnejšom zapojení do projektov spolupráce Afganistanom. Ministerskou schôdzkou v Aténach vyvrcholilo tohtoročné grécke predsedníctvo v OBSE Kľúčovou témou diskusií bola budúcnosť európskej bezpečnosti, označovaná ako „korfský proces“.

Účastnícke štáty OBSE potvrdili záujem posunúť Korfský proces na kvalitatívne vyššiu úroveň a zadefinovali témy a formu diskusie, v akej bude proces pokračovať počas budúcoročného kazašského predsedníctva OBSE. Ministri sa zhodli na zameraní diskusie na predchádzanie a riešenie konfliktov, režimy kontroly zbrojenia a opatrenia na budovanie dôvery vo všetkých troch dimenziách OBSE. O takýto komplexný prístup k bezpećnosti sa zasadzuje aj Slovensko. Pozitívnu odozvu získal kazašský zámer usporiadať v roku 2010 Summit OBSE na úrovni premiérov a prezidentov, aký sa konal naposledy v roku 1999. V rámci aténskeho podujatia absolvoval minister M.Lajčák 10 dvojstranných stretnutí vrátane rokovania s Vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny a s ministrami zahraničných vecí Izraela, Turecka, Moldavska, krajín Strednej Ázie a Južného Kaukazu.