RSS zoznamy

Back

Literárny večer so slovenskými básnikmi a prozaikmi v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Literárny večer so slovenskými básnikmi a prozaikmi v Slovenskom inštitúte v Budapešti

20.2.2020 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Slovenský inštitút v  Budapešti usporiadal 20. februára 2020 vo svojich priestoroch literárny večer venovaný súčasnej slovenskej literatúre v časopisoch Tiszatáj a Kalligram.

 

Na besede so slovenskými básnikmi a prozaikmi sa zúčastnil redaktor maďarského literárneho časopisu Tiszatáj - Roland Orcsik. Básnikov a prozaikov zastupovali Zoltán Csehy, Peter Brezňan a Mária Modrovich.

 

Po diskusii, ktorú moderovala prekladateľka a poetka Tímea Pénzes, nasledovalo čítanie úryvkov v slovenčine a maďarčine.