RSS zoznamy

Back

Medzinárodná vedecká konferencia Súčasná slavistika na Ukrajine a v Európe

Medzinárodná vedecká konferencia Súčasná slavistika na Ukrajine a v Európe

14.10.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Na Užhorodskej národnej univerzite sa pri príležitosti 25. výročia založenia Katedry slovenského jazyka Filologickej fakulty a 5. výročia založenia Katedry českého jazyka 10. a 11. októbra 2019 konala medzinárodná vedecká konferencia Súčasná slavistika na Ukrajine a v Európe. 

 

Jednotlivé panely boli venované témam: Teória a prax prekladu, Slovenská a česká literatúra v časových reflexiách a vzťahoch, Jazykové aspekty modernej slavistiky, Slováci a Česi v historickom diskurze.

 

V rámci konferencie boli predstavené aj nové zbierky umeleckého prekladu Medzi Karpatmi a Tatrami. Na konferencii sa zúčastnil generálny konzul SR v Užhorode Miroslav Mojžita a honorárny konzul SR vo Veľkom Bereznom Oleg Adamčuk.