RSS zoznamy

Back

International Day of the Girl - Girls

Medzinárodný deň dievčat

14.10.2019 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí

V piatok 11. októbra sa Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí  v spolupráci s mimovládnou organizáciou Plan India a Delegatúrou Európskej únie v Indii zúčastnilo Medzinárodného dňa dievčat, v rámci ktorého veľvyslanec Slovenskej republiky Ivan Lančarič prijal a na tento deň symbolicky odovzdal svoj úrad Salme M. a Ranjite S., ktoré sa v rámci ich lokálnej komunity zaslúžili o šírenie osvety ľudských práv, špeciálne v oblasti rovnosti práv mladých dievčat a detí. Dievčatá pochádzajú zo štátu Odisha vo východnej Indii, kde sa ZÚ Dillí v minulosti s pomocou mikrograntov úspešne podarilo zrealizovať dva rozvojové projekty, v nadväznosti na čo bola zacielená aj dopoludňajšia diskusia, ktorú hostila manželka veľvyslanca a ktorá sa zamerala primárne na možnosti budúcej spolupráce v oblasti rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v štáte Odisha.

 

Hlavným výstupom bol spoločný list v mene veľvyslanca I. Lančariča a oboch mladých dám ministerke pre práva žien a detí Indie, v ktorom špecifikujú konkrétne odporúčania pre posilnenie práv žien a detí v Indii. Následne veľvyslanec I. Lančarič hostil v jeho rezidenčnej záhrade dievčatá obedom a odovzdal im trofeje a dary za ich obdivuhodnú prácu.

 

Toho roku bolo do podujatia zapojených vyše 300 dievčat z Indie, ktoré prebrali úrad v 21 zastupiteľských úradoch, 270 obecných radách ako aj rôznych korporáciách a verejno-právnych inštitúciách.

Veľvyslanec SR so Salmou a Ranjitou adresovali list ministerke pre rozvoj žien a detí v Indii, v ktorom navrhujú odporúčania pre zrovnoprávnenie žien a detí a pozdvihnutie miestnych spoločenstiev. Veľvyslanec SR so Salmou a Ranjitou adresovali list ministerke pre rozvoj žien a detí v Indii, v ktorom navrhujú odporúčania pre zrovnoprávnenie žien a detí a pozdvihnutie miestnych spoločenstiev. Spoločná fotka po prebratí úradu (z ľava do prava) - Katarína Tomková (Zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Indii), Ranjita S., Ivan Lančarič (veľvyslanec Slovenskej republiky v Indii), Salma M., Sana Chaubey (Sekretárka veľvyslanca) Spoločná fotka po prebratí úradu (z ľava do prava) - Katarína Tomková (Zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Indii), Ranjita S., Ivan Lančarič (veľvyslanec Slovenskej republiky v Indii), Salma M., Sana Chaubey (Sekretárka veľvyslanca) Ženský kolektív Zastupiteľského úradu diskutuje so Salmou a Ranjitou o súčasnej situácii v oblasti práv dievčat a žien, ich postavení a význame pre miestnu komunitu, ako aj o nedostatku možností a nerovných príležitostí vo vzdelávaní či hygienickej osvete. Cieľom výstupu z debaty bolo vyhodnotenie možností budúcej spolupráce a rozvojovej pomoci zo strany Slovenskej republiky v štáte Odisha Ženský kolektív Zastupiteľského úradu diskutuje so Salmou a Ranjitou o súčasnej situácii v oblasti práv dievčat a žien, ich postavení a význame pre miestnu komunitu, ako aj o nedostatku možností a nerovných príležitostí vo vzdelávaní či hygienickej osvete. Cieľom výstupu z debaty bolo vyhodnotenie možností budúcej spolupráce a rozvojovej pomoci zo strany Slovenskej republiky v štáte Odisha
Veľvyslanec Ivan Lančarič podpísal spolu s dievčatami spoločný sľub zaväzujúci k vytváraniu rovnakých možností pre všetky deti, bez ohľadu na ich pohlavie. Veľvyslanec Ivan Lančarič podpísal spolu s dievčatami spoločný sľub zaväzujúci k vytváraniu rovnakých možností pre všetky deti, bez ohľadu na ich pohlavie.