RSS zoznamy

Back

Multicultural Week in the Wicklow Educate Together National School

Multikultúrny týždeň na škole Wicklow Educate Together

18.3.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Írsko

Učitelia a žiaci školy Wicklow Educate Together vo Wicklow Town, Co. Wicklow, zorganizovali „Multikultúrny týždeň“, na ktorý 7. marca 2019 pozvali aj veľvyslancov rôznych krajín akreditovaných pre Írsko. Cieľom podujatia bolo prístupnou formou oboznámiť žiakov s rôznorodými kultúrami, tradíciami a zvyklosťami iných národov žijúcich v miestnej komunite vo Wicklow. Na podujatí sa zúčastnil štátny minister Ministerstva spravodlivosti Írska pre rovnosť, imigráciu a integráciu David Stanton. V rozhovore s veľvyslancom Slovenskej republiky Igorom Pokojným poukázal na rastúci počet prisťahovalcov v Írsku, pričom ocenil ich prínos pre írsku spoločnosť z ekonomického aj kultúrneho hľadiska. Žiaci aj učitelia využili prítomnosť veľvyslancov na spoločnú diskusiu.