RSS zoznamy

Back

Slovak Ministry of Foreign and European Affairs summons Chargé d´affaires of the Russian Embassy in the Slovak Republic

MZVaEZ SR si predvolalo chargé d´affaires Ruskej federácie v SR

16.8.2018 | Rusko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si dnes (16. augusta 2018) predvolalo chargé d´affaires a.i. Ruskej federácie v Slovenskej republike. Témou rozhovoru boli vyhlásenia Úradu pridelenca obrany Ruskej federácie na sociálnej sieti Facebook ohľadne správy Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ktoré sú v rozpore so záujmom rozvíjať dobré vzťahy medzi oboma krajinami.

 

Zástupca veľvyslanca Ruskej federácie bol upozornený, že je kategoricky neprípustné, aby vyhlásenia Úradu pridelenca obrany Ruskej federácie a predstaviteľov Ruskej federácie v Slovenskej republike zasahovali do vnútorných záležitosti Slovenskej republiky. Partner bol dôrazne vyzvaný, aby Veľvyslanectvo Ruskej federácie a jeho zložky svoje vyhlásenia zakladali výlučne na pravdivých a presných informáciách. MZVaEZ SR vyjadrilo znepokojenie nad tým, že Úrad pridelenca neobjektívne zhodnotil správu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva - osobitne v častiach, ktoré sa týkajú činnosti ukrajinských ozbrojených síl pri ochrane územia Ukrajiny, pričom boli vedome ignorované pasáže správy o účasti ruských občanov v konflikte na Ukrajine, a rozhorčenie nad pasážami obviňujúcimi slovenských predstaviteľov z klamania. Taktiež pripomenulo, že slovenská  zahraničná politika je predvídateľná, transparentná a založená na dôslednej analýze faktov. SR sa vždy zasadzovala za dôsledne prešetrenie zločinov proti ľudskosti vo všetkých konfliktoch a bude tak robiť aj naďalej.