RSS zoznamy

Back

Neformálna videokonferencia ministrov členských štátov EÚ pre šport

Neformálna videokonferencia ministrov členských štátov EÚ pre šport

2.6.2020

V poradí druhá neformálna videokonferencia ministrov členských štátov Európskej únie zodpovedných za šport sa dnes (2. Júna 2020) pod chorvátskym predsedníctvom v Rade EÚ zamerala na riešenia vplyvu pandémie COVID-19 na odvetvie športu v krátkodobom, strednodobom i dlhodobom horizonte. Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v EÚ a postupné uvoľňovanie obmedzení ministri diskutovali o krokoch, ako prispieť k ďalšiemu oživeniu odvetvia športu a obnoveniu športových aktivít udržateľným spôsobom. Dôležité v tomto ohľade bude posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, EÚ a športovým hnutím, ako aj podpora pre odvetvie športu na európskej a vnútroštátnej úrovni. Ministri sa zhodli, že je potrebné klásť osobitný dôraz na bezpečný návrat športovcov a občanov k športovým aktivitám a obnovenie športových podujatí pri súčasnom zabezpečení ochrany verejného zdravia. V tejto súvislosti sa ministri navzájom informovali o aktuálnej situácii vo svojich krajinách, konkrétne o postupnom uvoľňovaní prísnych opatrení zavedených na zamedzenie šírenia vírusu a s tým spojenej obnove činnosti športového sektoru, ako aj o sprevádzajúcich preventívnych opatreniach (obmedzenie počtu účastníkov, testovanie športovcov, dodržiavanie vzdialenosti, apod.). Hoci v celej EÚ prichádza k fázovému návratu do bežného života a otváraniu športovísk, časový rámec, ako aj rozsah obnovy športových aktivít sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši. Rozdiely sa prejavujú, nielen pokiaľ ide o povolenie vonkajších a vnútorných športových aktivít, ale aj športových súťaží a podujatí, či prípravu vrcholových športovcov. SR na rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ivan Husár.